Kas perearstipraksis asub teie jaoks kergesti ligipääsetavas kohas?

ligipääs pole võimalik
0.00%
ligipääs on raskendatud
0.00%
ligipääs on suhteliselt kerge
0.00%
jah, ligipääs on kerge
0.00%

Kas vastuvõtule registreerimisel küsiti Teie käest registreerumise põhjus?

ei
0.00%
jah
0.00%

Kas olete teadlik telefoninõustamise võimalustest?

ei
0.00%
jah
0.00%

Kas olete teadlik praksises pakutavate tasuliste teenuste olemasolust?

ei
0.00%
jah
0.00%

Kas Teid on teavitatud tasulise teenuse kasutamisel teenuse hinnast enne teenuse kasutamist?

ei mitte kunagi
0.00%
ei, enamasti mitte
0.00%
jah, enamasti
0.00%
jah, alati
0.00%

Kas olete tundnud end mingil põhjusel (rass, sugu, vanus, usuline kuuluvus vm) diskrimineerituna praksise personaliga suheldes?

ei
0.00%
jah
0.00%

Kas Teid on praksises koheldud lugupidavalt ja austusväärselt?

ei, mitte kunagi
0.00%
ei, enamasti mitte
0.00%
jah, enamasti
0.00%
jah, alati
0.00%

Kas kolmanda isiku viibimiseks vastuvõtu juures (üliõpilased, jne.) on Teie käest enne vastuvõtu algust küsitud selleks nõusolekut?

ei, mitte kunagi
0.00%
ei, enamasti mitte
0.00%
jah, enamasti
0.00%
jah, alati
0.00%

Kas olete külastanud praksise kodulehte?

ei
0.00%
jah
0.00%

Kas olete rahul oma perearstikeskuse ruumidega?

pole üldse rahul
0.00%
enam-vähem rahul
0.00%
jah, täiesti rahul
0.00%

Kas vastuvõttudel on Teile pakutud piisavalt arusaadavat infot Teie tervise, uuringute ja ravi kohta?

kunagi mitte
0.00%
enamasti mitte
0.00%
vahetevahel
0.00%
jah, enamasti
0.00%
jah, alati
0.00%

Kas olete vastuvõttudel saanud tervist edendavat infot piisavalt?

kunagi mitte
0.00%
enamasti mitte
0.00%
vahetevahel
0.00%
jah, enamasti
0.00%
jah, alati
0.00%

Kas tahaksite perearstikeskuse töös midagi muuta?

ei
0.00%
jah
0.00%

Kas sooviksite pereõelt rohkem terviseteadlikku informatsiooni?

ei
0.00%
jah
0.00%

Kas olete teadlik Perearsti Nõuandetelefonist 1220?

ei
0.00%
jah
0.00%

Kas olete rahul perearstiabi kättesaadavusega?

jah, väga rahul
0.00%
rahul
0.00%
pole üldse rahul
0.00%