Arsti ja pereõe vastuvõtule tuleb alati registreeruda – telefon 6709 646

Ägedalt haigestunud patsiente võtab vastu pereõde ja organiseerib lähima perearsti vastuvõtu aja.

Koduvisiidid

Koduvisiidi vajaduse üle otsustab perearst. Enamasti kutsutakse Teid perearstikeskusesse, kus on võimalik võtta analüüsid ja teha täiendavaid uuringuid.

Kojukutseid registreerib pereõde tööpäevadel 8.00-12.00.

Retseptid

Kui tarvitate regulaarselt ravimeid, siis palume retseptide (ravimite) lõppemisest meid aegsasti teavitada, et ravis ei tekiks pausi uue retsepti puudumise tõttu. Retseptid pikendatakse kolme tööpäeva jooksul. Retseptide tellimiseks palume helistada registratuuri 6709646.

Krooniliste haiguste (hüpertoonia, diabeet, kilpnäärmehaigused) raviks regulaarselt tarvitatavaid ravimeid on võimalik tellida meili teel eeldusel, et patsient käib perearsti või pereõe juures kontrollis vähemalt üks kord aastas ning perearst on teadlik ravimi tarvitamisest. Kordusretseptide soovid edastada meiliaadressile saue.perearstikeskus@gmail.com.

Digiretsept on väga mugav viis retsepte uuendada – ei ole tarvis paberretseptile perearstikeskusesse järele tulla, vaid ravimi saab kätte apteegist isikut tõendava dokumendi alusel. Kui saadate enda ravimeid välja ostma mõne teise inimese, on tarvis esitada ostja isikut tõendav dokument ning patsiendi isikukood, kelle nimele on ravim välja kirjutatud. Arstil on ka õigus panna retsepti väljastamisele piirangud, näiteks narkootiliste ravimite puhul on võimalus, et ravimi väljaostmise õigus on ainult patsiendil või selleks volitatud isikutel.

Eesti Haigekassa: Digiretsept

Töövõimetuseleht

Töövõimetust põhjustava tervisehäire korral tuleb kohe esimesel päeval võtta ühendust oma perearstikeskusega. Tagantjärele töövõimetuslehti ei väljastata.

Nädalavahetusel haigestumisel saab pöörduda 1220 poole, kes teeb märke digiloosse töövõimetuslehe avamise kohta või EMO-sse kui on tõsisem tervisehäda.

Töövõimetusleht on rahaline dokument, seetõttu on vaja kinni pidada kokku lepitud tähtaegadest. Kui on kokku lepitud korduv vastuvõtt, kuid mingil ootamatul põhjusel ei ole Teil võimalik vastuvõtule ilmuda, on vajalik sellest perearsti või pereõde teavitada. Ilma ette teatamata vastuvõtule mitteilmumine on töövõimetuslehe reziimi rikkumine ja perearstil lasub seadusega kohustus see töövõimetuslehele märkida. Reziimi rikkumise päevast edasi võib töövõimetuslehte küll jätkata, kuid puudutud päevade eest tasumist ei jätkata. Reziimi rikkumiseks loetakse ka vastuvõtule ilmumist alkoholi- või narkojoobes.

Saatekiri

Saatekirjade saamiseks tuleb võtta ühendust otse perearstiga või tulla vastuvõtule. Registratuuri kaudu saatekirju tellida ei saa.

Laagritõend

Laagritesse (laste-, spordi-, puhke- vm laagritesse) tervisetõendeid ei väljastata. Vastavalt sotsiaalministri määrusele “Tervisekaitsenõuded noorte püsilaagritele” teavitab laagri juhatajat lapse tervisehäiretest ja vajalikest eritingimustest lapsevanem, seega julgustame kõiki lapsevanemaid laagritõendeid ise välja kirjutama. Samuti võib sama tõendit kasutada ka lasteaeda minekul. Perearst ei väljasta enam tõendit lasteaeda!