Kas perearstipraksis asub teie jaoks kergesti ligipääsetavas kohas?

Kas vastuvõtule registreerimisel küsiti Teie käest registreerumise põhjus?

Kas olete teadlik telefoninõustamise võimalustest?

Kas olete teadlik praksises pakutavate tasuliste teenuste olemasolust?

Kas Teid on teavitatud tasulise teenuse kasutamisel teenuse hinnast enne teenuse kasutamist?

Kas olete tundnud end mingil põhjusel (rass, sugu, vanus, usuline kuuluvus vm) diskrimineerituna praksise personaliga suheldes?

Kas Teid on praksises koheldud lugupidavalt ja austusväärselt?

Kas kolmanda isiku viibimiseks vastuvõtu juures (üliõpilased, jne.) on Teie käest enne vastuvõtu algust küsitud selleks nõusolekut?

Kas olete külastanud praksise kodulehte?

Kas olete rahul oma perearstikeskuse ruumidega?

Kas vastuvõttudel on Teile pakutud piisavalt arusaadavat infot Teie tervise, uuringute ja ravi kohta?

Kas olete vastuvõttudel saanud tervist edendavat infot piisavalt?

Kas tahaksite perearstikeskuse töös midagi muuta?

Kas sooviksite pereõelt rohkem terviseteadlikku informatsiooni?

Kas olete teadlik Perearsti Nõuandetelefonist 1220?

Kas olete rahul perearstiabi kättesaadavusega?